Waikanae Primary School The children of today are the leaders of tomorrow. Ngā mokopuna o te ra nei Ngā rangatire o āpōpō.

Newsletters

Below are the newsletters for 2018.

Latest Newsletter